9. kolo Dátových hádaniek – Dáta o škole

September 2017 bol prvým mesiacom v SR histórii, keď školský rok neotváral minister školstva. Bolo to tak z prozaických dôvodov, (takmer) žiadneho sme nemali. A hoci po obsadení postu novou ministerkou školstva sa opäť rozpútala vášnivá diskusia o tom, čo všetko v školstve zmeniť, jedno je jasné. O využívaní dátových analýz ku prospechu žiakov, rodičov a učiteľov sa hovorí pramálo.

žiaci

Rozhodol som sa preto trochu popichnúť našu komunitu Mocnedata.sk riešiteľov a vyhlásiť 9. kolo Dátových hádaniek na tému :

Predstavte si, že všetky základné a stredné školy majú zavedenú digitálnu triednu knihu a digitálny klasifikačný hárok a každá škola prevádzku portál, kde má rodič a žiak k dispozícii  k nahliadnutiu elektronickú žiačku knižku ako aj elektronickú verziu dochádzky, “klasáku” a triednej knihy.

Aký zaujímavý parameter/ukazovateľ by ste navrhli analyzovať?

Do svojho riešenia môžete uviesť ľubovoľný počet parametrov, do súťaže sa vám však počítať bude len najlepší z nich. Pri každom nápade sa bude prihliadať na invenčnosť daného nápadu, jeho prínos pre zlepšenie žiakov alebo učiteľov a kvalitu popisu daného nápadu. V prípade rovnosti bodov sa zohľadní celkový počet podaných nápadov tomto kole. Dve najlepšie riešenia vyhrajú poukážku na vzdelávacie kurzy v oblasti dátovej analytiky a BigData. Zároveň Prvých 10 riešiteľov si odnesie postupne 11, 10, 9 až 2 body do ACP rebríčka  riešiteľov dátových hádaniek. Každý zúčastnený riešiteľ získa za účasť v tomto kole aspoň 1 bod do daného rebríčka.

Svoje riešenia, prosím, zašlite emailom najneskôr do 23.10.2017 na adresu info@mocnedata.sk.

Bez okolkov priznáva, že tejto téme som sa venoval v minulosti už vo svojich blogoch, takže môžete trochu pogúgliť a pokojne sa inšpirovať. Nezabúdajte však, že jedným z kritérií je aj invenčnosť nápadu a tak opísať tie, čo majú šancu vidieť aj ostatní, asi nie je zrovna cesta na stupeň víťazov. Ak sa chystáte zapojiť do súťaže prvýkrát, pozrite si riešenia predchádzajúcich kôl alebo si prečítajte zbierku dátových hádaniek na pohovory.

Vzhľadom na tému očakávam do niektorých silný výkon (pozdravujem, Feri) a od niektorých konečne zapojenia sa (veď ty vieš, o kom hovorím). Nachvás múza nápadová sprevádza. Teším sa na Vaše riešenia!


Publikované dňa 13. 10. 2017.