Dva BigMacy a jedny Big Data, prosím.

Konečne sme sa dostali na rad. „Dva Big Macy a jedny Big Data k tomu, prosím“, prehodí nonšalantne kolega. Dievča za pultom je viditeľné zaskočené, skáče pohľadom striedavo po každom z nás….