Ako si vyberajú data manažérov … [Diel 4.] – Inteligenčné a odborné testy

Ak ste k tomuto blogu prišli náhodou, ide o štvrtý diel zo seriálu o tom, Ako si zahraničné firmy vyberajú data manažérov? Tento seriál vznikol na základe mojich vlastných skúseností s hľadaním si manažérskej práce v oblasti analýzy dát za hranicami SR a ČR. Hlavným cieľom seriálu je umožniť sa vyhnúť niektorým chybám, ktoré som urobil ja a možno ušetriť vás niektorých sklamaní. Blogy na seba nadväzujú, preto ak ste nemali zatiaľ možnosť, odporúčam vám pozrieť si aj prvý dieldruhý diel a tretí diel seriálu.

Krok 4: Inteligenčné a odborné testy

Hneď na úvod tohto blogu sa priznám, že téma, o ktorej sa ideme teraz porozprávať, bola pre mňa solídnym vytriezvením. Keďže som povyhrával nejaké tie matematické olympiády, živil som sa chvíľu programovaním a sám vytvoril zbierku úloh pre prijímanie dátových analytikov, ak som si v niečom veril, tak to boli práve kolá zamerané na overenie expertných znalostí. Tento blog je aj o tom, ako som sa neraz neblaho mýlil…

Čo ma budú testovať

Je skutočne zaujímavým zážitkom, ako rozmanité prístupy firmy za západe volia k tomu, aby otestovali odbornú a intelektuálnu hladinu kandidátov. Ak si však dám niekoľko krokov späť, vo všeobecnosti by sa dalo zhrnúť, že potenciálni zamestnávatelia vás podrobia kombinácii nasledovných testov:

A) Testy myslenia a inteligencie

B) Testy programovania v SQL, Pythone alebo R+

C) Testy verbálnych zručností

D) Testy Machine Learningu a pokročilej analytiky

E) Psychodiagnostické testy

Aby ste si z tejto kapitoly rozprávania mohli odniesť čo najviac, poďme si ich špecifiká rozobrať do detailu jeden typ testu po druhom.

IQ_TEST_pes

Testy myslenia a inteligencie

Asi vás neprekvapí, že ak máte pracovať v oblasti spracovania dát, váš potenciálny  zamestnávateľ si bude chcieť overiť, ako dokážete premýšlať a ako ste na tom intelektuálne. Vo svojej histórii ste si určite už robili nejaký IQ test. (ak náhodou nie, tak skúste tu).  Bez toho, že by som teda chodil okolo horúcej kaše, skúsim povedať, čím boli odlišné tie, pred ktoré ma postavili počas výberových konaní. V naších krajinách sa často testy myslenia spoliehajú na dopĺňanie číselných postupností. Drvivá väčšina testov, cez ktoré som musel prejsť však spoliehala na vizuálne postupnosti. Sekvencie 3 až 5 obrázkov, ktoré bolo potrebné doplniť ďalším obrázkom. Pritom nešlo o testovanie priestorovej predstavivosti (aj keď aj také sa občas objavia), ale o hľadanie “patterns” v rámci sledu obrázkov.

Druhým podstatným faktorom bol časový stres. Testy ho na kandidátov zavádzajú cielene. Neraz dokonca, keď opodvedáte správne na ľahšie otázky, test začne zrýchľovať, aby vás skutočne dostal pod tlak. Vo väčšine prípadov je vhodnejšie hádať ako nestihnúť, lebo za nesprávne odpovede zväčša nebývate penalizovaný, ale ak nestihnete odpovedať na nejakú otázku v limite, pripravíte sa o možnosť vidieť ostatné otázky. Asi najväčším extrémom bol text, kde na mňa čakalo 22 otázok za 12 minút. Keď dokončíte takýto test, cítite sa, ako by ste práve naložili kamión pieskom alebo porýľovali celú záhradu. Boli dni, keď som takých testov absovoval aj niekoľko za ten istý deň. To nie je veľmi rozumný postup. Odporúčam si na to vyhradiť samostatný čas ráno pred prácou (popoludní už budete unavený, aj keď to o sebe nebudete cítiť).

Väčšina otázok sú multiple choice, teda vyberáte z väčšieho počtu možností, z ktorých je iba jedna správna. Aby sa zamedzilo hádaniu, niektoré testy ponúkajú až 16 možností na výber. To okrem iného výrazne zvyšuje časový tlak, lebo musíte svoju správnu odpoveď medzi tými 16 nájsť. Úplne bežne sa stávalo, že niektoré testy postupne pridávali stále väčší počet možností (neviem, či si algoritmus myslel, že tipujem :). Vždy keď som si myslel, že už ťažší test sa nedá ani vymyslieť, tak ma nejaké ďalšie výberové konanie presvedčilo o opaku. Asi najväčšia brutalita bol test, kde bolo 18 otázok, správnu odpoveď systém “trestal” skrátením času na odpoveď na ďalšiu otázku, zvýšením úrovne obtiažnosti úlohy a rozšírením počtu možností po každej otázke. Po dokončení tohto testu som pár minút len tupo civel do steny. Bol som úplne vyplutý.

Ak si v IQ testoch až tak neveríte, rozhodne odporúčam trénovať. Je to jedna z vecí, ktoré sa dá vycibriť. Skvelý výsledok vám získa rešpekt v očiach potenciálneho zamestnávateľa. Podpriemerný výsledok vás zrejme v súboji s inými definitívne vyradí.

SQL_testTesty programovania 

Možno si poviete, že táto sekcia sa vás predsa netýka. Vy sa uchádzate o manažérsku, nie expertnú pozíciu. Nuž myslel som si to aj ja. Vo všetkých  firmách, kde som sa nakoniec prepracoval až k finálnym pracovným ponukám z ich strany (a v niektorých ďalších, kde som neuspel), som však usel prejsť testom z programovania. Manažér, nemanažér, váš budúci zamestnávateľ očakáva, že budete rozumieť práci svojich podriadených. A že oni si vás budú vážiť ako nadriadeného, ktorý ich práci rozumie a vie poradiť.

Štandardom ešte stále zatiaľ je test z SQL programovania. Dostanete popis tabuliek a polí a budú chcieť od vás napísať query v reálnom čase, priamo pred ich očami. Sofistikovanejšie firmy nepoužívajú Notepad alebo nejaký textový editor, majú priamo tooly, ktoré na pozadí analyzujú aj to, aké syntaktické chyby ste urobili, či používate správne odsadzovanie kódu alebo aké názvy volíte pri pomenovaní vnorených tabuliek. Zažil som SQL testy, ktoré boli pomerne jednoduché, ale zažil som aj také, ktorými som proste neprešiel. Mnohí podceňujú totiž to, aké stresujúce je písať kód na prvý krát, bez chýb a v krátkom časovom limite.

Na čo vás chcem osobitne upozorniť je typ SQLka, ktorý používate. Väčšina z nás pracovala s nejakou mutáciou SQL (Oracle, MySQL, MS SQL, …) a nie je si možno ani vedomá, ktoré z používaných funkcií sú natívne len pre daný typ SQL a ktoré sú univerzálne. Počas pohovoru sa mi stalo, že ma skúšajúci vyzval, aby som daný kód MS SQL typu napísal tak, aby pobežal aj na PostgreSQL. Na chvíľu ma to vykoľajilo, lebo som musel preskenovať (pomerne dlhý) kód a nájsť funkcie, ktoré sú natívne pre T-SQL. Ak natušíte, že iné SQL mutácie existujú, nemáte pri tomto druhu otázok takmer žiadnu šancu.

Druhú vec, ktorú vám chcem odporučiť, je aby ste si boli vedomí vždy viacerých možností, ako programovať tú istu vec. Stalo sa mi viac krát, že examinátor na druhej strane zavalil niečo typu “a teraz mi napíš to isté, ale nesmieš použiť kľúčové slovo IN”. Každý z nás má najeké preferované cestičky, ale od vás chcú vidieť, že ste si vedomý aj tých, ktoré sám nepoužívate.

Pre niektoré spoločnosti je možné test na pracovanie s dátami a algoritmizáciu absolvovať aj v Pythone alebo R+. Existuje však iba pomerne málo spoločností, kde by ste sa nestretli aj nejakou formou štruktúrovaných, relačných databáz. Preto, aj keď budete vedieť obratne pracovať s modernejším dátovými štruktúrami, nejakú formu data handlingu budú chcieť od vás vidieť aj v SQL. Na to sa treba proste pripraviť.

Testy verbálnych zručností

Aj keď uznávam, že tento druh testov sa objavil len pár krát, stále existuje niekoľko spoločností, ktoré od manažérov v dátovej oblasti očakávajú, že budú vedieť perfektne komunikovať výsledky práce svojich teamov. Stalo sa teda, že súčasťou betérie testov, ktorú som musle absolvovať boli aj testy na čítanie s porozumením a na verbálnú inteligencu. Ak ste si niekedey robili SAT, GRE alebo ACT test v angličtine, tak asi viete o čom hovorím. Ak náhodu nie, tak vedzte, že najčastejšie sa testujú slovné analógie, overovanie pravdivosti výrokov z prečítaných úryvkov textu alebo formulácia záverov z grafov či tabuliek.

Podobne ako pri testoch myslienia, rozoberaných vyššie, aj pri testoch verbálnych zručností sa testovacia aplikácia snaží na vás vyvinúť určitý tlak. Časy na odpovedanie otázok sa môžu skracovať, otázkuy môžu byť čoraz záludnejšie. Narazil som aj na taký test, kde na posledné otázky bol daný tak dlhý text, že sa nedal ani prečítať ceý v časovom limite a alikácia testovala, či si viete na týchlo vytiahnuť aspoň základné piliere textu, aby ste zodpovedali na otázku. Hlacne si zachovajte chladnú hlavu. Stres je tu vašim naväčším nepriateľom.

Testy Machine Learningu a pokročilej analytiky

Viac ako 13 rokov pracujem s Advanced analytikou, tvorbu Machine learning modelov ako aj rôznych nesupervízorovaných modelov som niekoľko krát školil, sám som poskladal viac ako 50 modelov za dané obdobie. Preto, keď som sa dozvedel, že si preveria aj moje analytické know-how, necítil som sa nejak zvláštne. Už po prvých pokusoch som však pochopil jednu podstatnú vec. Zakiaľ v testovaní programovania je staré dobré SQL stále štandardom, ak sa hlásite do práce s vyššou analytikou na západ, Machine a Deeplearning znalosti Pythonu alebo R+ sú absolútnou nutnosťou. Bežne som dostával na manažérskych pohovoroch otázku, akou knižnicou v R+ či Pythone by sa to dalo riešiť, prípadne aké transformačné nástroje (napr. na redukciu dimenzionality) by bolo nutné použiť. Poviem to teda veľmi priamo: Ak ste vyrastali na SASe, SPSS alebo Rapid Mineri a nikdy ste si neoprogramovali žiaden ML model v Pythone či Rku, vaše šance sú takmer nulové. Áno, občas sa objavia pozície, ktoré hľadajú len SQL alebo Adobe, Uniqa, SAS či SPSS. Ale drvivá väčšina zahraničných Data analytics oddelení, už vyžaduje znalosť aj niektorého z moderných open source platforiem na analytiku.

Po niekoľkých neúspešných pohovoroch som pochopil, že, hold, budem si musieť dorovnať tieto znalosti, ktoré na Slovensku odo mňa doposiaľ nikto nepožadoval. Rovnako som si musel zopakovať Text miningové postupy a ďalšie analytické postupy, ktoré nepoužívam denne. Chcem, aby ste to, čo teraz poviem, brali smrteľne vážne: V oblasti toho, ako sa u nás (v SR/ČR) robí prediktívna analytika začíname výrazne zaostávať za trendmi západu. Pokojne sa vám tak môže stať, že to, čo vám v analytike stačí na to byť hviedou v SR, nebude dosť na to, aby ste prešli ani úvodným pohovorom v zahraničí. Vidina, že “veď ja budem len manažérom tých ľudí, nemusím predsa vedieť písať kód za nich” na západe neobstojí. Okamžite totiž dostanete protiotázku: “A ako budeš vedieť, či to robia dobre?”

PSYCHO_TESTPsychodiagnostické testy

Keďže manažérske pozície sú najmä o vedení ľudí a medziľudských vzťahoch, takmer v každom prípade, keď sa mi poradilo prebojovať sa do vyšších kôl, bol som podrobený psychotestom. Ak si hľadáte prácu na diaľku, samozrejme vás ich nechajú vypniť na diaľku digitálne. To však vôbec nie je výhodou, skôr naopak.

Okrem toho, že sa budú pomocou stotožnenia s hodnotami a výrokmi odhaliť váš typ osobnosti a potenciálne úskalia a patológie vašeho vystupovania, dokážu testovať aj omnoho viac. Pri debriefingu k jednému z testov som sa zodvedel, že systém sleduje aj rozhodnosť, s akou ste možnosť zvolili (či ste opravovali svoju prvú voľbu, ako rýchlo ste na otázku odpovedali). Testy samozrejme obsahujú aj verifikačné otázky, ktoré krížovo skontrolujú, či sa nesnažíte napózovať do nejakej črty či polohy.

Ak nie ste školený psychológ, alebo nerobíte opakovane test, ktorý ste už absolvovali v minulosti, prudko odporúčam naozaj byť čisto spontánny. Nekonzistentnosť odpovedí aplikácia ľahšie odhalí ako vy ustriehnete. Zamestnávateľ sprvidla robí debriefing, kde sa pýta, ako si myslíte, že na jednotlivých dimenziách testu stojíte. Len pravdivý a úprimný sebaobraz vám pomôže vysvetliť prípadne slabšie miesta. Predstierané správanie je takmer okamžite červenou kartou.

Pre tento druh testov si treba vyhradiť zvyčajne pomerne dosť času. Nezriedka testovacie batérie psychotestov obsahujú viac ako 100 otázok, nechajte si preto dostatok času ich prejsť plnohodnotne. U týchto druhov testu nie je stanovený časový tlak priamo z povahy testu. Tak si ho prosím neprirábajte sami.

Pár slov na záver

V krátkosti sme si prešli základné testy, ktorým môžete byť vystavení a čo v nich očakávať. Ak na vás tento článok pôsobí odstrašujúco, tak sa ospravedlňujem. Odhliadnuc od video self-interview, toto bola časť výberového procesu, ktorá bola asi najstresujúcejšia, tak vás chcem len pripraviť na to, čo všetko vás môže postretnúť. Postupne sa do toho určite dostanete a bude z vás ostrielaný morský vlk testovania. Mňa to však stálo zopár menej hviedznych výkonov, kým som sa k tomu dopracoval. Aby sa vám tak nestalo pri nejakom pohovore, u ktorého by vás tu skutočne mrzelo, skúste trochu trénovať alebo si aspoň vytvoriť na testovanie optimálne podmienky. Nech boh multiple-choice stojí pri vás …

Ak ste dočítali až sem, možno Vás bude zaujímať aj:

Krok 3. – Prvé kolá pohovorov

Počkaj, Filip, ty meníš prácu?

Krok 2: Ako správne “Zareagovať na ponuku”

Krok 1: Ako nájsť ponuky Data Analytickej práce


Publikované dňa 13. 8. 2017.