o mne

Analyzovanie klientskych dát je pre mňa už viac ako 15 rokov nielen prácou, ale aj vášňou. Naša krajina je, žiaľ, jedna z tých meších. Preto expertných diskusií o napredovaní Artificial Intelligence,…