o mne

Analyzovanie klientskych dát je pre mňa už viac ako 18 rokov nielen prácou, ale aj vášňou. Naša krajina je, žiaľ, jedna z tých menších. Preto expertných diskusií o napredovaní Artificial…