Big Data – vrahom ale aj sudičkou

Je predvečer Inform konferencie IT & Telco Conference 2016. Zajtra ma čaká panelová diskusia na tému BigDáta ako konkurenčná výhoda. Ako si usporiadavam poznámky na danú diskusiu, rozmýšlal som, čo vlastne Big Data bude znamenať pre biznis. Ktoré odvetvia posunie zásadne ďalej a ktoré naopak zatlačí do zeme?

Je možné, že ste doposiaľ Big Data vnímali skôr ako celospoločenský trend, ktorý prehrmí cez celé biznis prostredie. Ak si však doprajete hlbšie zamyslenie zrejme si uvedomíte, že Big Data vlastne nie je úplne demokratické. Niektoré odvetvia sa javia skôr ako obete Big Data trendov, iné naopak dostávajú s jeho implementáciou krídla. Že nerozumiete prečo? Skúsme sa na to pozrieť bližšie:

dýkaDôsledná implementácia Big Data prístupov postupne zabije minimálne dve odvetvia. Veľké dáta totiž potláčajú samotnú podstatu týchto odvetví. Pre koho teda budú vrahom? Jednou z obetí BiG Data určite bude odvetvie Market research služieb. Podstata výskumných služieb sa (minimálne vo svojej kvantitatívnej časti) opiera o vytváranie vzoriek klientov, na ktorých sa skúma ich správanie. Ak však firma zozbiera BiG Data o danom správaní klienta, nebude potrebovať vzorku, bude mať pohľad rovno na celú populáciu (alebo minimálne jej významnú podskupinu). Niekto by mohol namietať, že výskumné agentúry predsa budú môcť riešiť dopytovanie na správania, o ktorých Big Data nie je možné/jednoduché zbierať. Mám v odvetví prieskumu trhu niekoľko priateľov, ktorí sa na mňa asi budú za tento názor hnevať, ale ruku na srdce: v dnešnej dobe sociálnych sietí, aký druh správania o sebe povedia klienti výskumníkom ale budú sa ostýchať o nej hovoriť na sociálnej sieti alebo online diskusnom fóre? Je to žial tak, Big Data vrazí trhu prieskumných agentúr dýku do chrbta. Možno to prežije, ale bude to hodne bolieť.

Big Data si vyberie svoje obete aj priamo v IT sektore, ktorý vlastne Big Data implementáciu umožňuje a akceleruje. Je to paradox, ale podstata Big Data zabíja služby ohľadne dátovej kvality. Vidím vaše zdvihnuté obočia. Viac dát predsa vyžaduje viac čistenia. Nuž presný opak je pravdou, Chcete príklad? Ak si zoberiete pole bydliska, je možné Liptovský Mikuláš kde-tu môže byť skomolený na “Lipovský Mikuláš” alebo lenivo zapísaný len ako “LM”. Tento problém však máte, iba ak pracujete so vzorkami. Ak máte bydlisko napísané od všetkých klientov, aká je pravdepodobnosť, že 20.000 ľudí nezávisle od seba napíše Liptovský Mikuláš s preklepom? Big Data sú teda schopné (robotického) samočistenia a väčšina ľudských zásahov snažiacich sa o čistenia dát sa stane zbytočnými. Podobný osud čaká ak niekoľko ďalších odvetví napríklad realitných sprostredkovateľov, ale o tom niekedy neskôr v ďalšom blogu.

raketaAby sme však neboli iba v temnom pásme, Big Data budú nielen katom, ale aj katalyzátorom progresu pre niektoré odvetvia. Jedným zo silných benefítorov dostupnosti Big Data už dnes je Maloobchod (a jeho Ecommerce neter). Detailnejší profiling klientov vedie k rastu kategórii, ktoré budú schopné jednotlivé siete u danéh oklienta uspokojiť. Myslím, že Amazon je toho jasným príkladom.

Ďalšou skupinou podnikov, ktoré Big Data výrazne zakceleruje, je Logisitka. Opäť prekvapenie?! No ak opomenieme, že táto akcelerácia povedie k vytlačeniu človek z kamiónov a neskôr aj lietadiel, samotná logistika ako taká bude z BigData profitovať. Dokáže totiž optimalizovať cestu a autonómne vozidla sa budú môcť presúvať v oveľa väčšom počte, noc-deň nonstop. Vďaka širokému prístupu k rôznym zdrojom dát sa navyše zlepší timing doručovania, čo otvorí pre doručovanie aj kategórie, ktoré pred tým nebolo efektívne doručovať (napríklad lieky z lekárne). Teda až kým ľudstvo nevymyslí teleport. Ale to je opäť úplne iná téma.

Chcete vedieť aké sú Big Data vyhliadky pre to vaše odvetvie? Neváhajte sa spýtať tu. A ak sa náhodou vidíme zajtra na konferencii, tak sa teším na stretnutie.


Publikované dňa 10. 11. 2016.