CLUBHOUSE DATA part 4 – Demografia SK userov a Trendy v Roomoch

Ako sa vodí Clubhouse vo svete?

Na ostatnom townhall meetingu boli Clubhouse predstavitelia o niečo zdieľnejší ohľadne štatistík a tak sme sa dozvedeli čo-to i o raste siete. Viac ako 10 miliónov Weekly Active Users (WAU) na prvý pohľad nemusí znieť ako veľa, ale ak to dáte do súvisu s inými službami, začína to byť už vážne číslo:

 

Epidémia prázdnych profilov

Od prvého momentu sa Na Clubhouse objavili profily, ktoré nemali v sebe o svojom užívateľovi ani čiarku. To samozrejme šťažuje akékoľvek spoznávanie komunity bližšie. Smutným trendom však je, že sa tento trend prázdnych profilov akceleruje a nevyplnených profilov je už cez 50%. Pritom práve BIO vášho užívateľského profilu je jedna z málo možností, ako prilákať viac podporovateľov (followerov) pre váš obsah. Navyše sa nám podarilo odmerať, že tieto profily generujú aj 3x menej kontaktov.

 

Ako sa vyvíja CZ/SK obsah na Clubhouse

Za posledný týždňe jemne stúpol počet roomov, konkrétne na číslo 42 mistností za deň, čo je rast približne 10%. Stále tak platí, že počet užívateľov rastie rýchlejšie ako obsah na sieti.

Female obsahu s lepšou odozvou

V minulých dieloch sme sa pozreli s Gabom na vývoj počtu užívateľov a rommov podľa pohlaví. dnešné dáta ukazukjú, že aj obsah produkovaný ženskými moderátormi má väčšiu odozvu u publika (ak merané RAS metrikou0. To je aj dôvod prečo sa osobne angažujeme a podporu väčšieho počtu dámskych roomov:

Vzhľadom na rastúci počet miestností s obsahom je dnes už možné sledovať aj určité trendy vo vývoji jednotlivého druhu obsahu na Slovenskom Clubhouse. Rozhodli sme sa preto sprostredkovať aj posun v početnosti formátov jendotlivých eventov, ktoré za posledné obdobie sa vyvíjali nasledovne:

Demografia Slovenských užívateľov 

Už od prvého dňa, keď sme sa pustili do merania Slovenského CBH, v pozadí sa sa nám objavovalal pravidelne otázka demografie. Poskytnuje totiž tvorcom obsahu a marketérom, ktorí chcú na CBH pôsobiť, odpoveď pre aké publikum vlastne tvoria (alebo by mali začať tvoriť). Preto sen reportu o demografie sa pripomínal zakaždým, keď sme s Gabom Tóthom plánovali pondeľnajšiu preentáciu výsledkov.

Už po úvodnom zamyslení sme však rýchlo precitli, že otázka veku a geografickej príslušnosti užívateľov SVK SBH bude zjavne problematická.  Tieto údaje totiž nielenže nezbiera samotný CBH anevytvára pre ich zadávanie ani polia v profile užívateľa. Rýchlo sme preto pochopili, že spontánna miera uvádzania tejto imformácie v BIO užívateľa je pod 0.2% a teda prudko nespoľahlivá pre takúto analýzu. Navyše ani priamo prelinkované sociálne siete s CBH (konkrétne Twitter a Instagram), tento druh údajpv natívne neponúkajú. Chvíľu sme boli tak zúfalí, že sme chceli ísť cestou aspoň detegovania veku z fotiek užívateľov pomocou AI.

Nakoniec sme sa však rozhodli vyskúšať cestu cross-referencovania z iných sociálnych sietí, ktoré si užívatelia síce neuvádzjajú, ale na ktorých majú aj tak profil (hlavne LinkedIN, Facebook a pre podnikateľov aj povinné informácie z ich webov, či oficiálnych registrov). Nižšie uvedené závery sa tak naozaj rodili v pote a krvi, keďže vyššie uvedené cross referencovanie umožňuje len veľmi malú mieru automatizácie. Jedným dychom dodávam, že tento postup aj limitoval veľkosť vzorky, ktorú sme mohli poskytnúť v tak krátkom čase.   Prosím, preto, aby ste závery brali s patričnou rezervou a skôr ako vypätie síl poskytnúť aspoň ako tak reprezentatívnu analýzu. Profily ľudí, ktorí o sebe neuviedli žiadne informácie do BIO nemohli byť pre účely tejto analýzy použité. je teda možné, že cca polovica prázdnych profilov môže uvedené štatistisky ohnúť ešte viac iným smerom. Od tohto momentu však pre tento moment bude musieť zrejme upustiť, lebo (zatiaľ) neexistuje spôsob, ako ho vierohodne rozlúsknuť.

Z hľadiska veku je rozloženie siete samozrejme výrazne vychýlené v prospech veku pred 35kou. Avšak v kategórií 36-45 rokov svojim zastúpením pomerne dobre kopírujú celkovú SVK dospelú populáciu. Všimli sme si, že na CBH začína narastať aj bublina nelegálnych under-age profilov, ktoré už predstavujú viac ako 10% všetkých aktívnych profilov SVK CBH.

 

Z geografického hľadiska sme všetci tušili, že “Bratislavská kaviareň” zrejme bude mať silné zastúpenie. Ale celkový odmeraný výsledok ma osobne aj tak trochu sklamal. Približne štvrtina slovenských používateľov sa pripája k Slovenskému CBH obsahu zo zahraničia. Zo zvyšných užívateľov s trvalým pobytom na Slovensku až dve tretiny tvoria ľudia žijúci v Bratislave. Z ostatných regiónov silné zastúpenie majú skôr Trenčiansky, Bystrický a Žilinský VÚC, prekvapivo málo ľudí do CBH prichádza z Nitrianskeho kraja a Prešovského VÚC.

O niečo lepší je obrázok, ak sa na geografiu pozrieme cez prizmu toho, odkiaľ užívatelia pôvodne pochádzajú. V prípade pandémie dokonca nie je vylúčené, že lock-down trávia práve s rodinami v pôvodných bydliskách, kde vyrastali. Tu sa podiel Bratislavy zníži “len” na polovicu a do popredia idú Košice a ešte viac Žilina. Nitra svoju neprítomnosť dorovnáva do priemeru ostatných regiónov.

Rebríčky TOP PROFILOV Slovenského CBH

Tak ako po minulé týždne, naďalej sledujem najväčšie profily, ktoré dosiahli aspoň 2000 followerov. (Scouting týchto profilov je na našich pleciach, tak nás prosím kontaktujtena info@mocnedata.sk, keď spozorujte profil, ktorý v tomto zozname chýba). Počty followerov utešene rastú a poradie na pozíciach sa občas aj premiešavajú. Aktuálny rebríček k 21.2.2021 vyzerá nasledovne:

 

Pre lepšiu orientáciu v jednotlivých druhoch profilov rozhodli sme sa od tohto týždňa postupne pridávať aj menšie rebríčky po jenotlivých oblastiach:

 

 

 

 

Tak ako som prisľúbil na roomke o podpore tvorby dámskeho obsahu na CBH, pripravujeme aj inšpiratívne role models pre dámy, aby sme povzbudili tvorbu ich (ako bolo vyššie uveden) kvalitného obsahu.


Publikované dňa 22. 2. 2021.