CLUBHOUSE DATA #10 – MERANIE ROOMIEK a ICH NÁZVY

 

VÝVOJ PORADIA KLUBOV

 

ZAMERANIE CZ-SK KLUBOV

 

MERANIE ROOMOV – pokročilé metódy

 

VEĽKÁ ANALÝZA NÁZVOV A POPISOV ROOMIEK


Publikované dňa 12. 4. 2021.