CLUBHOUSE DATA #12 – PRIELOM V KLUBOCH a VYVOJ PUBLIKA

Akvizícia podporovateľov do klubov

Prírastok nových členov a nasledovateľov klubov sa za sledované obdobie výrazne spomalil. Aj po takmer 2 mesiacoch sa nepodarilo zakladateľom klubov dosiahnuť ani 30% ich p;vodn0ho followershipu. V ostatnom čase sa opäť presadzuje oveľa viac cesta zbeirania membrov ako followerov:

 

Ako sa darí ktorým klubom

V rebríčku top klubov Československého priestoru sa presadili vyraznejšie len 2 kluby, ostatné si v podstate zachovali svoje vzájomné poradie. Prírastky niektorých klubov boli naozaj zanedbateľné, niektorým zjavne už dochádza para v zbieraní nového publika. Skokanom týždňa sa stal klub PSYCHOLOGIE CZ.

Vývoj na poli intenzity Clubhouse obsahu

Po drobnom ochladení aktivity bezprostredne po Veľkej noci sa opäť naštartoval rast denného počtu roomiek v CZ-SK jazykovej mutácii. Silný podiel na tom mali hlavne eventy ohľadne Dňa Zeme.

 

Ako sa darilo témam získavať nasledovateľov

V nadväznosti na predchádzajúce (11.) kolo dátových zistení o Clubhouse, ktoré dokumentovalo ako sa kluboví priaznivci rozkladajú medzi jednotlivé témy, aktuálny pohľad ponúka prehľad ako sa týmto (vybraným) témam darilo v jednotlivých časových etapách od založenia klubov. Jednotlivé stĺpce grafu predstavujú sníkmy podileu jednotlivých tém k uvedenému dátumu.

Z dát je zrejmé, že na začiatku pomerne silná kategória Entertainmentu postupne stráca na sile. Naopak, čoraz viac sa darí klubom z oblasti Psychológie a Rozvoja osobnosti:


Publikované dňa 26. 4. 2021.