CLUBHOUSE DATA #17 – ZAPÁJAJÚ SA PRVÍ AUTORI Z ANDROIDU

Minulý týždeň sme sa tešili z pokračujúceho rastu počtu roomiek a celkového obsahu. Rast však za daný týždeň privodili hlavne kapitánky a kapitáni Československého Clubhouse, ktorý sa odhodlali dupnúť viac na plyn pri tvorbe obsahu. Prevzali tak na seba zodpovednosť za posilennie obsahu. Ako sa tento príbeh vývíja ďalej? Pokračoval rastu obsahu alebo nastala skôr korekcia? Zostalo bremeno rastu stále na pleciach tých doposiaľ vešmi aktívnych? Ako sa vyvíja rast klubov? Na tieto a niekoľko ďalších otázok si zodpovieme v už 17tom diele seriálu o Dátach z Clubhousu.

CELKOVÝ RAST UŽÍVATEĽSKEJ BÁZY

 

AKO POKRAČOVAL CH PRÍBEH TENTO TÝŽDEŇ …

 

FOLLOWERI DEFINITÍVNE PORAZILI MEMBROV

 

 

PO DLHŠEJ DOBE AJ REBRÍČEK KLUBOV DOZNÁVA ZMENY 

 

HYPOTÉZA S ČASOM STRÁVENYM v ROOMKACH POTVRDENÁ AJ NA ÚROVNI KLUBOV

 

 

KOĽKO VOPRED PLÁNUJEME SVCOJE ROOMKY


Publikované dňa 31. 5. 2021.