CLUBHOUSE DATA #18 – ZOPÁR UTERÁKOV DO RINGU, ANDROID EŠTE NEVIE PREČO

Vývoj v ostatnom týždni nabral zaujímavý priebeh. Niektorí autori vsádzali na príchod Andoridu ako na rozhodujúci faktor, či to potiahnúť ďalej. Vlna Andorid príchodov je však mierna, nekopíruje intenzitu iOS výbuchu z jari. Menej trpezliví teda hodili svoj uterák do ringu. Prichádza tak k paradoxnej situácií, keď počet roomiek sa síce stále drží vysoko, ale komunita autorov sa trochu scvrkáva. Prednosť dostali aj roomky s menším počtom hostí.

Niektoré údaje naznačujú, že opäť prebehla menšia čistka zablokovaných (a robotích) profilov. Tento jav nemá na samotný chod CH aktivít zásadný vplyv, ale sťažuje odhady veľkosti komunity ako takej. Skutočné čísla počtu založených profilov preto zrejme (zatiaľ jemne) podliezajú odhady.

Nárast nových profilov sa však, tak či tak, zastavil. Andorid aktuálne prispieva k rastu iba minimálne a to vo svetle veľkého počtu Android telefónov v CZ/SK, ktoré sa zatiaľ nepridali dáva šípiť, že Android užívatelia o platforme buď nevedia alebo nemajú dôvod na CH prísť. Aktívnych autorov CH preto pravdepodobne čaká fáza vysvetlovania a lákania potenciálnych užívateľov.

ANDROID RAST PAUZNUTÝ

 

PRVÉ STRATY FOLLOWEROV, ZAUJIMAVÉ PREKLOPENIE DO MEMBROV

 

POČET ROOMIEK RASTIE, ALE SÚ SKOR KRATŠIE. VIDNO PRVÉ UTERÁKY DO RINGU …

 

AKO SA DÁ MERAŤ VEK KLIENTOV NA CLUBHOUSE ?

 

AJ V KLUBOCH SA ČORAZ VIAC PRESADZUJE ROZDIELNA AKTIVITA


Publikované dňa 7. 6. 2021.