Google chce preraziť klzkou cestou EaaS

Karty v biznise v podpore cloudových riešeniach Umelej Inteligencie (AI) sa zdajú byť rozdané, s Amazonom (a ich AWS) a Microsoftom (Azure) ďaleko popredu oproti Google cloud riešeniam v tejto oblasti. (Ich trhové podiely tu.) Google však nechce definitívne zložiť zbrane. A ako to už býva, ak chce „dobiehajúci“ zaútočiť na lídrov, musí hľadať aj nekonvenčné prístupy útoku, lebo hlavné brány bývajú dobre strážené. (Pamätáte ako sa Frodo dostal do Mordoru?)

Google preto prišiel s novým prístupom na poli boja o firmy, ktoré sa snažia vyvíjať svoje AI riešenia. Ponúka im možnosť preveriť, či ich riešenia sú v súlade s AI etikou. A to priamo, samoobslužne pri vývoji v Google cloud prostredí. Otvára tak novú oblasť služieb EaaS, Ethics-as-a-Service, čiže akúsi Etiku na kľúč.

Prečo Google?

Možno si položíte otázku: Akú má Google motiváciu (a kredibilitu) na ponúkanie poradenstva v oblasti etiky umelej inteligencie. Nuž, k poznaniu, že Etika AI riešení je prekérne dôležitá, sa dopracoval, žiaľ, na základe vlastných potknutí. Tento technický gigant musel stiahnuť svoje služby rozpoznania objektov z fotiek, keď sa v minulosti odhalilo, že táto služba označila niekoľko fotiek s černošskými protagonistami za opice. Google rovnako čelili v minulosti rozsiahlym protestom svojich zamestnancov, za projekt Maven, keď firma realizovala zákazku ministerstva obrany USA na podporu vojnových dronov (ktoré vyústili do záväzku manažmentu firmy, že sa o zákazky tohto druhu, kde ich technológie môžu napomáhať vojenským operáciám, nebude už uchádzať.)

Ak ste sa však snažili niekomu radiť v citlivej téme, tak už asi viete, že tento druh poradenstva je dvojsečná zbraň. Ak totiž robíte nejakú formu auditu, ak sa veci nevyvŕbia dobre, auditovaný subjekt môže zamávať pred súdom Vašim certifikátom. A zrazu Vaša pozícia v (zdanlivo cudzom) probléme už nie je úplne neutrálna. Aj Google sa preto v oblasti EaaS snaží našľapovať veľmi opatrne. Badateľné je to aj z rozsahu služieb, ktoré vlastne môžete v rámci AI etickej pomoci of nich získať.

Priamo dostupné sú všetky tréningy, ktoré na AI Etiku Google vyvinul práve pre svojich zamestnancov (po vyššie spomínaných kauzách). Okrem toho ponúka automatickú diagnostiku, či vaše AI riešenia nie sú evidentne zraniteľné voči rasovej, rodovej (a geo) diskriminácii. Ponúka aj audit toho, či účel spracovania dát, predikovaná premenná alebo rozsah vstupov vašej AI sú primerané, či potenciálne spoločensky neakceptovateľné.

Aby sme boli korektní, v snahe o podobné služby nie je Google úplne ojedinelý, o audit vyváženosti dátovo spracujúcich riešení sa pokúsila aj IBM, ktorá dokonca do svojho software zaviedla „Check this“ tlačidlo. Keďže však IBM neponúka základné business cloud service riešenia, ich snaha je (ešte viac) niche ako u Google (, ktorý predsa má aj zaujímavú množinu klientov, používajúcich Google cloud služby aj pred tým,  než vôbec o AI komponentoch o rozmýšľali.)

Nie len vláda?

O tom, že v posudzovaní Etiky umelej inteligencie bude potrebné nejakú autoritu, hovoria mnohé rebríčky aktuálnych trendov umelej inteligencie, napríklad rozobrané aj tu. Táto téma je dokonca samostatným prúdom prednášok na každej AI konferencie (ktoré sa stihli ešte pred Koronou uskutočniť). Mňa osobne zaujíma v tomto ohľade aj úloha Apple a Androidu (aha ho, Google znovu) pri riadení toho, čo AI môže robiť v mobilných telefónoch, o tom však detailne v samostatnom blogu. Európske krajiny naznačili (prostredníctvom GDPR), že si predstavujú reguláciu dátovej analytiky skôr pomocou verejných (než súkromných) audítorov. Žiadna verejná inštitúcia však nebude mať kapacitu „venovať“ sa každému drobnému riešeniu menších a stredných firiem. Ja osobne, preto vznik súkromných „certifikačných“ autorít vítam. Aj keď treba povedať, že tento druh podnikania je pre skupinu Alphabet, do ktorej Google patrí, pomerne vratký. Stačí totiž, aby nejaká sesterská firma Google mala nejaký AI etický škandál, a trh sa môže rýchlo opýtať „Pardon, vo svetle aktuálnych problémov, prečo by Google mal byť ten, kto posudzuje etickosť našich projektov?“ Ale to už je riziko podnikania, keď robíte poradenstvo. A možno nám to dáva nádej, že Google bude o to viac dbať na etickosť svojich riešení. Trend, ktorý ani z ďaleka nemožno napríklad očakávať pri Facebooku či mnohých iných.Publikované dňa 14. 9. 2020.