KEDY TO CELÉ SKONČÍ (a ktoré opatrenia môžu byť zrušené ako prvé)

Kedy to celé skončí? To je otázka, na ktorú sa ma ľudia pýtajú na Facebooku asi najčastejšie. Karanténa na nás dolieha, pôsobí skľučujúco, chceli by sme sa mentálne nastaviť na to, koľko to budeme musieť ešte vydržať. Aj keď to nie je vypovedané, za týmto druhom otázok cítim, že zbožné prianie je, aby odpoveď bola čo najkratšia. Žiaľ dobrovoľná (a nútená) izolácia je jeden z kľúčových prvkov boja voči epidémii.

Tomu, čo sa dozviete v tomto blogu, sa môžete royhodnúť jednoducho len dôverovať. Závery tu prezentované však majú svoju podstatu v Epidemiologickej rovnici, ktorej rýchlokurz geniality nájdete tu. Je to asi 7-10 min čítania, ale vrelo vám ho odporúčam, lebo potom budete poradiu, v akom sa môžu jednotlivé opatrenia vypínať, aj rozumieť. Nielen veriť. Tak či tak vám sľubujem, že v nasledujúcich odsekoch sa dozviete, dokedy nebudeme môcť cestovať, ako dlho zostanú zatvorené obchody a školy, kedy zložíme rúška a koľko dní by sme mali ešte jesť zvýšené dávky vitamínov.

Kedy to celé vlastne skončí?

Ak ste nemali šancu vidieť vývoj nejakej epidémie z minulosti, koľko to bude asi trvať, je pomerne ťažké si pre vás predstaviť. Týždeň, dva, mesiac, roky? Poďme sa teda štruktúrovane pozrieť na to, kedy sa vlastne epidémia skončí.

Za cieľový stav epidémie by laik zrejme pokladal moment, keď sa všetci vyliečili. Hocako romantický happy-end by to bol, v praxi nemusí byť dosiahnuteľný. Niektorí pacienti totiž môžu mať chronické (pridružené) komplikácie, ktoré sa potiahnu roky. Postaviť si za cieľ, aby boli všetci vyliečení teda nie je ani reálne ani rozumné. Predstavte si, že by sme všetci museli sedieť doma do momentu, kým všetci postihnutí buď nezomrú alebo sa definitívne nevyliečia.

Ak teda nie je cieľom čakať na všetkých vyliečených, potom druhou logickou voľbou je vyhlásiť epidémiu za ukončenú, keď sú splnené 2 podmienky súčasne: A] už nepribúdajú žiadne nové prípady + B] všetky známe prípady sa buď vyliečili, umreli alebo sú plne izolovaní. Takže už nemôže prísť k ďalšiemu šíreniu vírusu.

Aby sme do takto definovaného bodu dostali, potrebujeme najprv prejsť Inflexným bodom (vysvetlenie tu). Epidémia v danom regióne, či krajine, zväčša trvá minimálne dvojnásobok času potrebného po Inflexný bod (neraz aj podstatne dlhšie). Kým nie ste v inflexnom bode, myslieť na koniec je naozaj veľmi predčasné. Skutočný koniec však nastane vtedy, keď nemáte žiadne nové prípady detegované a uplynula doba, počas ktorej sa prepuknutie choroby u jednotlivca dostaví. V prípade Korona vírusu to teda bude po období 10-14 dní, počas ktorých už neboli odhalené žiadne prípady v krajine. Ak uvoľníte protiepidemiologické opatrenia skorej ako po danom období hrozí vám opätovné vypuknutie. (Ktoré žiaľ býva bežné)

Čo to konkrétne znamená pre SR

V deň písanie tohto blogu sa nachádzame v 18 dni od odhalenia prvého prípadu COVID-19. Keďže merateľné príznaky sa objavia u Koronavírusu na 5 deň, takže je radno predpokladať, že sa nachádzame v skutočnosti v 23 dni epidémie v SR. Vzhľadom na nejasnosti okolo testovania, nie je možné povedať, či sme už blízko inflexného bodu, ale skôr by som sa prikláňal k tomu, že tam ešte nie sme.

To značí, že nás čaká minimálne ďalších 20-30 dní a potom spomínaných 14 dní. Optimistický variant je teda 45 dní, čiže 6 týždňov od teraz (začiatok mája). Inflexný bod sa dá dosiahnuť spontánnou saturáciou (viď tu), ale to je zväčša pomerne krvavý scenár. Ako vidíme v Taliansku či Madride. Oveľa žiaducejšou cestou je „privolať“ príchod Inflexného bodu tvrdými opatreniami. Totiž, čím nižší index Stretávania alebo čím vyšší R&R&R faktor (viď vysvetlenie), tým skôr Inflexný bod nastane. Bude to znieť teda ako klišé, ale je to naozaj tak: Určenie konca Koronavírus karantény máme vo svojich rukách. Preto keď vidíte niekoho chodiť bez rúška alebo po nezmyselných stretnutiach (prípadne na dovolenku), môžete byť na neho právom naštvaní: potenciálne predlžuje čas karantény pre nás všetkých.

Veľkým testom v tomto ohľade bude Veľká Noc, ktorá padne do obdobia karantény. Vyššia miera cestovania a dodržiavanie veľkonočných zvykov totiž hrá skôr s epidémiou ako jej potlačením. Sám som zvedavý, ako to dopadne tohto roku.

Ktoré opatrenie v akom poradí zrušiť?

Diskutovať o tom, ktoré opatrenia môžu byť zrušené v čase, keď sa idú ešte len pritvrdzovať, vám možno príde bizarné. Ale po prehupnutí cez Inflexný bod bude možné niektoré reštrikcie aj povoliť. Aké poradie dáva rušenia opatrení dáva zmysel tak, aby neohrozilo ukončenie epidémie?

Pre odpoveď na túto otázku nám príde vhod práve poznatky z rýchlokurzu geniality o epidemiologickej rovnici. Ak si spomeniete rovnica mala 3 farebné časti: menej významnú zelenú časť, stredne dôležitú modrúnajdôležitejšiu oranžovú zónu. Presne v tomto duchu bude možné opatrenia aj rušiť.

Prvým opatrením, ktoré bude možné plne uvoľniť bude cestovanie z/do zahraničia. Špeciálne, keď už aj okolité krajiny EU budú mať za sebou svoje vlastné Inflexné body. K uvoľneniu cestovania bude môcť prísť o to skôr, keď zostane povinnosť zverifikovať pri vstupe do SR zdravotný stav jedincov. V ideálnom prípade budú musieť príchodzí cestovatelia absolvovať test na Koronavírus alebo stráviť 14 dní v štátom riadenej nútenej karanténe (Izolácia podozrivých). Podobný model zaviedli už niektoré turisticky atraktívne krajiny (napr. Thajsko), ktoré vyžadujú pre vstup na svoje územie preukázať sa výsledkom Korona testu. Zhodou okolnosti presne dnes ohlásila aj Čína, ako prvý ústupok, práve uvoľnenie cestovania z/do WUHANu.

V druhom slede bude možné uvoľniť režim ohľadne modrých faktorov. To zahŕňa povinné karantény pre docestovaných zo zahraničia alebo podozrivých z kontaktu s infikovanými. Špeciálne za Inflexným bodom sa vplyv pôvodných ohnísk výrazne znižuje. Tým nemám na mysli, že podozriví na infekciu môžu voľne pobehovať po vonku. Ide však o to, že od ich odhalenia už zväčša uplynul dostatok času a buď boli vyliečení alebo vírus prekonali alebo sa ich podozrenie nepotvrdilo.

Keďže najväčší vplyv na šírenie vírusu majú činitele, ktoré sú v oranžovej časti Epidemickej rovnice, k uvoľňovaniu opatrení s nimi súvisiacich môze prísť ako k posledným. Avšak aj medzi nimi existuje určitá hierarchia. Ako najmenej dôležité sú faktory ohľadne Imunity ľudí. Môžeme teda vysadiť dopovanie sa vitamínmi (a inými podpornými látkami), fajčenie prestáva byť takisto tak dôležité.

Úplne nakoniec nám zostáva najdôležitejšia dvojica navzájom sa ovplyvňujúcich sa opatrení a to Sociálna izoláciaNosenie Rúška. Ako sme v blogu o Epidemickej rovnici vysvetlili, môžu si byť navzájom kompenzáciou (ak nechcete nosiť rúšku stačí nikoho nestretať alebo ak niekoho musíte stretať pomáha mať nasadené KVALITNÉ rúško. Nie je ich možné teda vysadiť obe naraz, to by opäť povzbudilo druhotný rozbeh epidémie.

Takto by pohľad vyzeral, ak by sme sa bavili o rušení opatrení ako celku. Dôsledným aplikovaním brzdiacich faktorov (napríklad nosením rúšok alebo reguláciou miery stretnutí) je možné čiastočne uvoľniť napríklad nakupovanie alebo niektoré služby (DOPLNENÉ: práve k takýmto krokom sa odhodlala vláda od 30.3.2020). Takéto zmiernenie by bolo rozumné aj preto, že by odblokovalo časť ekonomiky, čím by viac ľudí malo reálnu prácu (a aj štát by vybral viac na daniach). Je však možné, že uvoľnenie bude mať formu istách vĺn. A keď počet nových prípadov nebude mať klesajúcu tendenciu, opätovne sa vrátime k prísnejšiemu režimu.

Preto, ak by sme boli schopní zabezpečiť dôsledné nosenie kvalitných rúšok a rukavíc, môžeme upustiť od absolútneho sedenia doma. Mohli by sa otvoriť obchody, do ktorých by sa vstupovalo v menších skupinách a s povinným rúškom. Mohli by sa rovnako otvoriť úrady alebo iné neskupinové povolenia. Mohli by sme začať chodiť do práce, ak by sme celý deň nosili v nej rúšku (a doniesli si obed z domu, lebo reštaurácie budú zavreté.) Nutným predpokladom by však bolo, že je dostatok vysoko kvalitných rúšok. Ak táto podmienka nebude naplnená, budeme musieť ešte sedieť doma.

Zlá správa to však stále je pre činnosti, kde nosenie rúška je nemožné alebo nepraktické. Ako by ste sa napríklad najedli v reštaurácii s rúškou? Ako by vyzeral futbalový zápas alebo plavecké preteky s rúškami? Ako by sme boli schopní zabezpečiť, aby deti naozaj poctivo nosili rúšku počas celého školského dňa (a napríklad nejedli v školskej jedálni alebo desiatu cez prestávku) ? Asi cítite, že tadiaľto pôjde cesta len ťažko. Preto do ukončenia epidémie zostanú s veľkou pravdepodobnosťou zavreté školy, športoviská a kultúrne inštitúcie. Toto budú, žiaľ, až posledné oblasti, kde sa budú môcť zrušiť obmedzenia. Rovnako medzi poslednými bude možné otvoriť kaviarne a reštaurácie.

Takto nejako vyzerá odhad dokedy (minimálne 6 týždňov, koľko max závisí aj od krajín okolo nás) a poradie v akom je možné rušiť postupne opatrenia. Ak chcete vedieť, aké efekty zostanú v našej spoločnosti aj po skončení Epidémie, pozrite sa sem. Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte mi ju napísať na info@mocnedata.sk alebo na sociálnej sieti v spojení. Veľmi rád odpoviem.

 


Publikované dňa 25. 3. 2020.