Prizvali ma napísať Národnú stratégiu pre Umelú Inteligenciu. Navrhol som, aby …

Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo z umelej inteligencie by bolo naozaj najužitočnejšie pre túto krajinu? Ja som bol k tomu osudom “donútený”. Skúsim Vám teda v krátkosti zhrnúť, do čoho si myslím, že by sme mali v AI oblasti investovať; Ako doniesť umelú inteligenciu aj na dedinu; Ale hlavne, ako tu urobiť AI na svetovej úrovni a ešte k tomu v miestnom jazyku; Nech aj Ďuro aj Mara vedia, čo s tým.

Občas sa namočíte do vecí ani neviete ako. Tak tomu bolo aj keď mi jedného dňa pristál v emailovej schránke zvláštny email. Neberte ma v zlom, v emailovej komunikácií som si zažil naozaj už kadečo, ale tento bol naozaj zvláštny. Bola to pozvánka od Národného Fóra pre Umelú Inteligenciu, že si ma dovoľujú prizvať ako experta na tvorbu Národnej Stratégie pre Artificial Intelligence (AI).

Najprv som zvážil, či to nie je nejaký vtip od niektorého z mojich kamarátov. Ale od 1. apríla to už bolo pomerne ďaleko, takže som sa začal vážne zaoberať tým, že by to niekto mohol myslieť naozaj vážne. “Prečo ja?“ pýtal som. Veď strategické dokumenty tohto typu nie sú mojou prácou a o národných AI programoch iných krajín toho tiež až tak veľa neviem. Autori emailu však zrejme moje rozpaky predpokladali, lebo nič nenechali na náhodu. Priamo v pozvánke vysvetlili, že expertný team bude zložený z 1] akademického prostredia, 2] zo zástupcov domácich firiem, ktoré riešia výskum AI, a 3] zo zástupcov biznisu, ktorí už dnes reálne AI technológie používajú. Rýchlo som pochopil, že svojmu pozvaniu vďačím práve kvôli tej tretej skupine. Tak som si vydýchol a svoju účasť som potvrdil.

Ak už do niečoho vložím svoj čas, snažím sa, aby to malo aspoň nejakú kvalitu. Preto som bezprostredne po prijatí pozvania začal študovať AI stratégie iných krajín. Nehľadal som však hotové opatrenia, ktoré by sa dali “opajcnúť“. Práva naopak, snažil som sa naštudovať hlavne časti, kde rozoberali spôsob posúdenia východiskovej situácie krajiny. Uvedomoval som si totiž, že pre stratégiu tej krajiny, kde som prizvaný sa na tvorbe stratégia podieľať, nepomôže “preniesť“ opatrenia USA, či Číny. Ešte než som sa vôbec zúčastnil prvých kôl tvorby samotných opatrení, utriedil som si v hlave základné predpoklady. Akési premisy, od ktorých sa budem snažiť presadiť, aby sme sa v danej skupine odpichli. Keďže o téme AI by sa dalo veľa “meditovať“, snažil som sa svoje vstupy vtesnať do čo najmenej bodov:

  • Krajina, pre ktorú ideme pripravovať AI stratégiu, nepatrí medzi aktuálnych AI lídrov a dokonca ani medzi lídrov v AI výskume. Preto, minimálne začať, budeme musieť od už existujúcich zahraničných riešení. (nevylučuje samotný výskum do budúcna, len hovorím, že teraz nemáme vyskúmané dosť svojho, aby sme čerpali len z toho)
  • Hoci AI je BuzzWord, čo to reálne znamená a ako sa to dá použiť v biznise vedia iba malé komunity ľudí, zväčša združené v univerzitných mestách. Už v stredne väčších mestách, ktoré nemajú univerzitu a takisto na vidieku, o skutočnej podstate umelej inteligencie a jej aplikáciách netuší nikto nič (, vrátane miestneho farára, krčmára či starostu). Inak povedané, AI povedomie je veľmi nerovnomerne geograficky rozložené v krajine.
  • Väčšina krajín má veľmi špecifické jazykové prostredie. Ak v krajine pomerné málo ľudí hovorí po anglicky, dnes už dostupné, zahraničné (NLP a iné) riešenia nebudú fungovať správne. Ak by sa implementácia AI v krajine mala opierať o AJ riešenia, bolo by to veľmi riskantné aj z hľadiska kvality riešení aj z hľadiska odmietnutia zo strany konečných užívateľov. (Ak máte porozumieť zložitej veci, tak nie veľmi pomáha, keď je navyše popísaná v cudzom jazyku, ktorým nerozprávate)
  • Celý svet beží v AI oblasti primárne na Open-source riešeniach. Aj tie najpokrokovejšie spoločnosti uverejňujú (na GitHube) svoje knižnice na AI riešenia.
  • Skúsme sa na chvíľu zamyslieť. Ako maximalizovať účinok AI na firmy v krajine? Uznávam, toto je trochu aj o osobnom presvedčení, lebo ľubovoľnú odpoveď na túto otázku sa dá odbiť frázou „kto vie ako to naozaj bude“. Ja osobne verím, že AI dosiahne svoje maximu, keď sa jej nebudú báť aj bežní, drobní podnikatelia.
  • K predchádzajúcemu záveru som dospel aj po zvážení faktu, že veľké, nadnárodné spoločnosti sa postarajú o implementáciu AI vo svojich lokálnych dcérskych spoločnostiach. Veľké (do zahraničia presahujúce) miestne firmy zas k tomu dotlačí konkurencia z iných krajín. Jediní, ktorých k tomu (v prvom slede) nič neprinesie, sú práve národní strední a malí podnikatelia. A to je podľa mňa preto oblasť, na ktorú by sa národná implementačná stratégia mala zamerať.
  • Pre menšie a stredné spoločnosti, okrem jazykovej bariéry bude dôležitá aj technologická brázda. Nevyhnutným predpokladom na nejaké AI riešenia je dnes správa nejakého cloud prostredia. To však môže byť pre malú firmu jednak nákladné a po druhé nereálne, lebo vlastného Data inžiniera neuživia a zdieľaného si nemajú odkiaľ požičať.

Dosť bolo prípravy, povedal som si a vrhol som sa do diskusií o prvotných návrhoch. Ako sa neskôr ukázalo, vyššie uvedené tri skupiny nemali v celkovom teamu nutne paritné zastúpenie. Pracovná skupina sa preto neraz prehryzovala cez návrhy, ktoré odporovali hneď niekoľkým, pred chvíľou citovaným, premisám súčasne. Snažili sme sa však držať sa zlatého pravidla brainstormingu, že každý riadne sformulovaný nápad sa zaradí do zoznamu možných opatrení, súc si vedomí, že podrobnejšiemu skrutíniu ich budeme musieť neskôr. Pre ľudí čisto z praxe to občas bolo pomerne bolestivé a neraz sa zatínali zuby. Po zvážení všetkých pohľadov som sa rozhodol do národnej stratégie pre AI vložiť nasledovné návrhy opatrení:

1] Vytvoriť na pôde univerzít alebo niektorej zo štátnych inštitúcií hostované cloud riešenie (na model ako ponúka Amazon Web Services), kľudne aj ako nadstavbu na niektorú z komerčne dostupných cloud alternatív. Pomocou centrálnej správy tohto úložiska, ponúknuť za symbolické ceny ready-made balíčky pre AI riešenia, ktoré zahŕňajú aj maintenance daných balíčkov pre koncové firmy (a inštitúcie) pomocou odborníkov platených daným centrálnym cloudom. Proste cloud na kľúč.

2] Lokalizovať do národného jazyka niektoré z najžiadanejších Udemy/Udacity/Cloudera/ … kurzov o umelej inteligencii a základných Machine Learning a Deep Learning kurzov. Nakúpiť licenciu pre takto lokalizované kurzy pre 100 tisíc obyvateľov v danej krajin a umožniť im prístup k týmto kurzom za symbolickú sumu (napr. 5 EUR/osobu).

3] Vytvoriť moderovanú národnú komunitu pre Opensource riešenia v AI oblasti, pravidelne zhromažďovať a lokalizovať do národného jazyka informácie o nových moduloch a ich recenziách zo strany zahraničných expertov. Vytvoriť podmienky pre to, aby slovenské (výskumné) teamy sa aktívne podieľali na rozvoji jednotlivých vetiev týchto riešení.

4] Vybrať 5-6 najdôležitejších odvetví v SME segmente spoločností. Pre každú z oblastí získať aspoň jednu relevantne veľkú firmu, ktorá poskytne lokálne anonymizované dáta. Zrealizovať Hackathony za účasti medzinárodných teamov, pri čom úlohou Hackathonov bude vyvinúť konkrétne riešenia na AI použitie v danom odvetví a priamo na lokálnych dátach. Postaviť podmienky účasti na Hackathonoch tak, aby vyvinuté riešenia mohli byť voľne a zadarmo implementovateľné v ľubovoľnej firme, registrovanej v danej krajine a pôsobiacej v danom odvetví.

5] Po zrealizovaní Hackathonov, pre každé odvetvia získať aspoň 4 dobrovoľníkov z radu exitujúcich spoločností ako prvotných prijímateľov AI, pre ktoré nejaká AI agentúra pomocou štátneho grantu naimplementuje dostupné AI riešenia (z Hackathonov). V prípade vyššieho záujmu dobrovoľníkov losovať za účasti notára, komu bude grant pridelený. Účasť na grante podmieniť súhlasom danej firmy s opatrením 6, viď nižšie.

6] Zrealizovať roadshow po jednotlivých regiónoch a okresných mestách, kde sa predstaví AI a jej konkrétne riešenia získané v Hackathonoch. Na stretnutiach vystúpia zástupcovia firiem, ktoré sa stali prvotnými prijímateľmi AI podpory podľa opatrenia 5. Keďže ide priamo o ľudí z biznisu (ktorých navyše podnikatelia v rovnakom odvetví zjavne budú poznať), ľahšie vysvetlia svojim kolegom ako sa AI nebáť a že pre ich odvetvie existuje už hotové plug-and-play riešenie, dokonca zadarmo v lokálnom jazyku. V prípade úspechu opatrení 4+5+6, zopakovať tento postup aj pre ďalšie odvetvia.

Čo poviete? Dáva vám to takto zmysel alebo by ste navrhli niečo úplne iné? Nuž, nebudem vás nudiť tým, ktoré z mojich opatrení zožalo koľko “úspechu“ vo finálnom návrhu Národnej stratégie. Niektoré prešli, iné súboj návrhov neprežili. O to mi koniec koncov, však v tomto blogu ani nejde. V duchu jeho nedokončeného nadpisu som vás chcel podnietiť k zamysleniu: Čo sú vaše vstupné premisy pre AI stratégiu krajiny, kde žijete? Navrhli by ste podobné riešenia alebo máte o mnoho lepšie nápady? Ako doniesť umelú inteligenciu aj na dedinu? Ale hlavne: Ako urobiť AI na svetovej úrovni a ešte k tomu v miestnom jazyku? Nech aj Ďuro aj Mara vedia, čo s tým.

 


Publikované dňa 12. 8. 2019.