NAJLEPŠÍ “TV PROGRAM” pre CZ-SK Clubhouse

Táto stránka slúži ako predbežný popis funkcií a prístupov predbežne zvolených na tvorbu katalógu obsahu na ČeskoSlovenskom clubhouse. Ak máte akékoľvek nápady aleno pripomienky napíšte nám ich na pripomienky@roomky.sk . Ďakujeme za vaše nápady.

PREČO VZNIKÁ TV PROGRAM

V rámci diskusie “Ako sa pripraviť na príchod ANDROID používateľov” sa väčšina prítomných vlastníkov klubov a tvorcov obsahu zhodlo na tom, že pre podporu úvodného zážitku (android) užívateľov na CH platforme, by bol oveľmi užitočné, keby si mohli užívatelia nájsť obsah, pre ktorý sa im oplatí zostať na platforme.

Na tomto bode sa zhodli aj všetky zahraničné fóra, kde sa členovia teamu zúčastnili. Aktuálne (a výhľadovo plánované) funkcie na objavovanie obsahu totiž:

      • skôr vernosť už objavenému obsahu než skúšanie neobjaveného
      •  ak aj náhodou v AJ umožňuje aké také vyhľadávanie, pre SK-CZ hovoriaceho človeka neponúka žiadnu pomoc pre hľadanie obsahu v rodnom jazyku

Tento projekt (kódovo označený ako “TV PROGRAM”) vzniká ako odpoveď na tieto výzvy a je dobrovoľným a komunitným krokom, ktorý tvorí komunita CZ-SK autorov pre vzájomnú a nezištnú podporu.

ČO JE ÚLOHOU TOHTO PROJEKTU

Hlavným cieľom tohto projektu je na jednom mieste prehľadne sprístupniť všetok dostupný Clubhouse obsah v CZ-SK jazyku a prehľadne ho usporiadať tak, aby mohol plniť úlohu akéhosi televízneho programu, z ktorého si pre ľubovoľný čas môže ktokoľvek slobodne rozhodnúť, čo by si chcel na Clubhouse vypočuť. Účasť autorov v tomto projekte je dobrovoľná.

Vedľajšie ciele, ktoré možno týmto projektom dosiahnuť budú na tomto mieste detailnejšie zdokumentované v niektorej z diskusii s používateľmi systému, po jeho spustení.

PRINCÍPY IMPLEMENTÁCIE

Nominácia roomiek do TV programu

Jedným zo základných nedostatkov všetkých aktuálne dostupných podobných kalendárov, je že užívatelia musia nominovať svoje roomky manuálne. To je najmä pre väčšie kluby, ktoré robia niekoľko roomiek denne pomerne nepraktické, lebo by sa tejto registrácii musel niekto denne venovať.

Preto sme od začiatku vývoja riešenia hľadali spôsob ako túto povinosť obísť a jednoducho automaticky vyhľadávať všetky miestnosti SK a CZ autorov priamo zo strany kalendára. Podarilo sa nám dospieť k riešeniu, ktoré dokáže takto naozaj fungovať.  Systém by dokázal dokonca odhaliť roomky aj ľudí, ktorí sa do projektu nezapoja, ale je tu určité riziko, že by si nemusle všimnúť všetky. Preto sme sa s týmom uzrozumeli, že ľuďom, ktorí sa dobrovoľne do systému prihlásia bude GARANTOVAŤ zobrazenie ich roomiek (a ostatný budú vystavený riziku, či ich roomky budú detekogované systémom).

Registrácia do portálu bude prebiehať na úrovni autorov, pričom stačí, aby aspoň jeden z autorov bol zaregistrovaný (nebude potrebné registrovať jendorazových hostí). Ak sa chcete zaregistrovať pozrite si nižšie sekciu “CHCEM ABY Môj obsah BOL ZOBRAZOVANÝ V TV PROGRAME

Spôsob zobrazovania Roomiek

Pri analyzovaní spôsobu, akým sme ako užívatelia zvyknutí (v našom CZSK priestore) vyhľadávať televízny program, obsah vnímame po sĺpcoch jednotlivých druhov programov (napr. Wau vs. STV 2 vs. TA3) a v riadkoch zobrazených podľa času (zriadkavo aj v opačnom pretočení). To, čo chcem vidieť totiž hľadáme buď podľa času, kdeď máme čas (“čo by som si tak pozrel dnes večer”) alebo podľa druhu zábavy, ktorú chceme (“Pozrel by som si nejaký dokument …”).

Keďže na začiatku nevieme, ktorý z vyššie uevdených usecasov daný užívateľ potrebuje, správne riešenie musí podporovať obe možnosti.

Kategórizácia obsahu

Väčšina zahraničných prehľadov roomiek má zadefinované fixné kategórie a umožňuje iba filtráciu podľa týchto kategórií. Problémom však je, že kategórie musia byť veľmi detailné, aby pokryli rozmanitosť roomiek. Keď však budeme mať cca 50 kategórií a 35 roomiek denne, tak väčšina kategórií bude prázdna a filtrovanie bude pre používateľa frustrujúce. Preto sa po diskusii v teame prikláňame k tomu, aby zobrazovanie do katégorií bolo DYNAMICKÉ.

Spôsob ako sa dá dosiahnuť takéto dynamické zobrazenie, že bude existovať (niekoľkoúrovňový) strom kategórii obsahu. Napríklad takto:

 

Značky kategórií roomiek (pôvodné pomenované ako Hashtagy kategórií)

Návrh zoznamu kategórií obsahu a zodpovedajúce značky v popiskoch sa práve finalizuje. Jeho aktuálna verzia je k nahliadnutiu TU.

 

CHCEM ABY Môj obsah BOL ZOBRAZOVANÝ V TV PROGRAME

Ak chcete zapojiť svoj obsah ako tvorca miestností, napíšte email na registracie@roomky.sk s nasledovným obsahom:

Plné Meno na Clubhouse   (napr. Filip Vítek)

Nick na Clubhouse (napr. @FilipVitek)

Klub pod ktorým vystupujete (napr. THE MIGHTY DATA CLUB), ak sa zúčastňujete vo viacerých kluboch, prosím uveďte každý samostatne