CBH – O Dátach Zaujímavo #3 – Poznámky k roomu

Tento tento text obsahuje poznámky a odkazy ku Clubhouse roomu:

O Dátach Zaujímavo #3

[link na samotnú CBH miestnosť] = https://www.joinclubhouse.com/event/mZGvQlQd

V rozhovore boli spomenuté nasledovné zdroje informácií

1] Článok o Posadnutosti Slovákov ohľadne telefónných čísiel: https://mocnedata.sk/posadnutost-slovakov-mobilnymi-cislami/

2] Blog o princípe Data Underdogs na E-trend portáli: https://www.trend.sk/blogy/en-sk-data-underdogs-what-they-are-how-to-spot-them

3] Článok popisujúci “Ryanair Test” a o tom ako sa nazerať na vydolovanie čo najviac zo svojich dát.  https://www.trend.sk/blogy/en-sk-ryanair-like-database-test-big-data-in-slovakia