Ako si vyberajú data manažérov … [Diel 5.] – Ako si zodpovedne vybrať z ponúk

Po celom tom úsilí sa vám podarilo dopracovať k niekoľkým ponukám. Zotriete pot z čela a blažene sa usadíte. Ide sa vyberať? Čo všetko zobrať v úvahu pri výbere tej pravej? Nuž ak myslíte nastávajúcu/ceho, tak to vám asi neporadím … Ale rád sa s vami podelím o to, čo všetko som zvažoval ja pri výbere novej práce.

Ľudia, čo si na každé rozhodnutie robia šibeničku s plusmi a mínusmi mi vždy pripadali nerozhodní a tak trochu k smiechu. Keď však robíte vážne rozhodnutia (napríklad ako kam sa odsťahujete na niekoľko najbližších rokov), mali by ste si byť istý, že ste to dôkladne zvážili. Alebo ako sme počúvali od starých mám už od mala: „dvakrát meraj a raz rež.“

Hoci ja patrím skôr medzi pomerne racionálne jedince, verím, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodujú inak. Preto, ešte než sa pustíme do môjho rozmýšlacieho pochodu, chcel by som pripustiť, že o pracovnej ponuke sa dá rozhodnúť aj intuitívne alebo dokonca emotívne. Ak patríte práve medzi ten typ ľudí, ktorým srdce velí hlasnejšie ako hlava, skúste si o každej z príležitostí napísať krátky príbeh o tom, ako to bude v danej príležitosti vyzerať. (napr. Budem spolupracovať so skvelým odborníkom, o ktorom neviem aký bude manažér, ale do telefónu znel veľmi milo. Do práce budem chodiť ráno električkou a po práci sa pravidelne prejdem okolo neďalekého ramena rieky. V meste zrejme nebudem priamo mať možnosť športovať, ale na premestí sú skvelé parky …)

Bez mučenia sa priznávam, že ja patrím medzi menej ezoterické typy ľudí a pri dôležitých rozhodnutiach si potrebujem byť istý, že som zvážil všetky dôležité aspekty. Stanovím si čas, do ktorého sa chcem rozhodnúť a do danej doby si pokúsim zadovážiť čo najviac vstupov pre rozhodovanie. Je to taká moja poistka, aby som svoje rozhodnutia neskôr neľutoval. Ak viete, že ste pri rozhodovaní zvážili všetky dôležité aspekty, máte pokoj v duši, aj keby dané rozhodnutie prinieslo menej príjemné dôsledky.

Týmto spôsobom som sa teda rozhodoval aj o pracovných ponukách ktoré som obdržal. Najprv som si zostavil zoznam oblastí života, ktoré toto pracovné rozhodnutie zmení. (keďže som vedel, že to s veľkou pravdepodobnosťou bude znamenať sťahovanie, zahrnul som nielen pracovné aspekty ale aj oblasti súkromného života). Čo je pre koho dôležité samozrejme vyplýva aj z rebríčka hodnôt, preto určite nechcem ten svoj zoznam vydávať za návod ako k tomu pristúpiť. Berte to skôr ako inšpiráciu, na čo všetko treba pamätať. Ak sa na veci pozeráte inak, pokojne najbližšiu časť preskočte.

 • Obsah práce
  • Ako atraktívne a perspektívne je odvetvie, v ktorom sa práca nachádza?
  • Aké je poslanie, ktoré sa odo mňa v danej pozícii očakáva? Ako náročné to bude v porovnaní s tým, čo som robil doposiaľ? Na koľko kvartálov dopredu je dané posolstvo relevantné?
  • Čo nové v expertnej a manažérskej rovine sa naučím?
  • Aké budú kľúčové ukazovatele, ktorými sa bude merať môj úspech?
  • Aká je aktuálna biznis situácia danej spoločnosti? Ako bude moje poslanie súvisieť s celkovým smerovaní danej formy?
 • Nadriadení & kolegovia
  • Kto bude priamym nadriadeným (aký manažérsky štýl realizuje, aké sú jej/jeho skúsenosti s oblasťou, v ktorej budem pracovať.)
  • Ako je pozícia zasadená do celkového org. chartu spoločnosti?
  • Akej kvality je top manažment spoločnosti?
  • Ako veľký bude môj priamy team? Aké percento z firemného počtu FTE to predstavuje?
  • V akom štádiu zrelosti sa nachádza team, v ktorom budem pôsobiť?
 • Lokácia danej pracovnej ponuky
  • Vzdialenosť od rodiny a priateľov (zo Slovenska)
  • Koľkými rôznymi spôsobmi dopravy je možné sa prepraviť z/do daného miesta?
  • Aké sú náklady a časová náročnosť na presun SR <> dané miesto?
  • Atraktivita miesta v LETE, vrátane aktivít, ktoré sa dajú v danej lokalite realizovať
  • Atraktivita miesta ZIMNOM OBDOBÍ, vrátane aktivít, ktoré sa dajú v danej lokalite realizovať
  • Aká je rodinná politika v danej krajine?
  • Podnebie danej lokality (počet slnečných dní, priemerný denný úhrn zrážok)
  • Ako kompatibilná je tamojšia kultúra s tou našou?
  • Kultúrne vyžitie v danom okruhu
  • Aká veľká je komunita (čecho)slovákov v danej lokalite?
 • Odmeňovanie a benefity
  • Po započítaní všetkých daní a povinných platieb, aká bude čistá mesačná mzda plynúca z danej ponúkanej mzdy?
  • Ako čiastkou do čistej mzdy prispejú ročné bonusy po rozrátaní na mesiace?
  • Aké sú mesačné náklady na život pre rodinu našej veľkosti v danom meste.?
  • Aké dodatočné náklady s presťahovaním a existovaním mi vzniknú/zostanú tu na Slovensku?
  • Aké ďalšie benefity ešte daná ponuka umožňuje čerpať?
  • Ako ponuka ovplyvní moju dôchodkovú budúcnosť tam resp. tu na Slovensku?

Možno si poviete, počkaj Filip, ale veď o niektorých ponukách ani neviem na niektoré otázky odpovedať? Ako ich mám teda ohodnotiť? Nuž to je správna poznámka. Jedine však, čo z nej plynie, že tento druh zoznamu by ste mali mať spísaný ešte pred tým, než sa pustíte do negociovania o jednotlivých ponukách. A každého potenciálneho zamestnávateľa sa buď priamo pýtať na dané skutočnosti, alebo si aspoň overiť svoje Googlom nazbierané predpoklady o jednotlivých otázkach. Odpovede na nejasné body tohto zoznamu by ste mali získať počas posledných kôl výberového konania. Takže sa neváhajte vrátiť naspäť v našom procese a zvážiť, kde sa na čo z daného zoznamu spýtate.

Ak sa obávate, že takto detailný informačný dopyt môže vášho potenciálneho zamestnávateľa otravovať, či dokonca ohroziť vôľu vám nejakú ponuku dať, tak opak je pravdou. Ak neklesnete do roviny, že sa budete pýtať veci, ktoré si viete sami poľahky (napr. čo stojí mesačný lístok na mestskú dopravu v danom meste) a od potenciálneho zamestnávateľa budete chcieť len potvrdiť svoje zozbierané predpoklady, potvrdíte v jeho očiach, že sa o ponuku aktívne zaujímate a teda, že ju vážne zvažujete. Vedieť presne porovnať ponuky vám totiž pomôže aj úprimne vysvetliť neúspešným potenciálnym zamestnávateľom, prečo ste sa nakoniec pre nich nerozhodli.

Z vyššie uvedených faktorov je Asi najťažšie je odhadnúť svoje budúce životné náklady v danej destinácii. Pre tento účel odporúčam sa pýtať niekoho, kto sa do danej lokality presťahoval (napr. pohľadať stránku slovenskej komunity v danom meste). Tento druh prieskumu však môže byť do veľkej časti poplatný aj životnému štýlu a rodinnému prostrediu. Preto osobne radšej odporúčam skontrolovať si nadobudnuté odhady na numbeo alebo expanistan , čo sú skvelé a jednoduché stránky pre porovnanie životných nákladov.

Hneď ako budete mať hotový zoznam kritérií, prejdite si ho a rozdajte jednotlivým kritériám váhy podľa toho, ako dôležité to kritérium pre vás je. Najoptimálnejšie by bolo rozdeliť rovno celkových 100% medzi jednotlivé kritéria, ale to dokáže len málo kto, lebo ako ľudia máme problém s rozlišovacou schopnosťou nižšou ako 5%. Ak teda máte 20 kritérií (čo podľa mňa mať budete), tak niektoré menej dôležité musia mať váhu aj pod 5%. Rozumnejšie je preto k váham jednotlivých kritérií sa dopracovať tak, že najprv každému pridelíte 5 bodov. Potom si prejdite zoznamom a kritériám, ktoré by ste považovali za problematické, keby neboli splnené pridelíte ďalších 5 bodov. Nakoniec si prejdite zoznam ešte potretí krát a prideľte ďalších desať bodov tým kritériám, ktoré keby neboli splnené, tak nebudete ponuku ani zvažovať. Spočítajte koľko bodov ste pridelili všetkým kritériám spolu (veľmi pravdepodobne to bude viac ako 100 bodov) a označte si tento celkový súčet ako T. Ako posledný krok zoberte hody, pridelené každému z kritérií osobitne a podeľte ho hodnotu T, tak dostanete presné percentuálne váhy celku. (takže ak T = 225 a vy ste kritériu XY pridelili 10 bodov, tak jeho finálna váha bude 10/225 = 4.4%)

Potom zostáva už len zvoliť si stupnicu pre odstupňovanie miery splnenia daného kritéria, napríklad jednoduchú škálu 0 až 10 bodov, kde 0 znamená že konkrétne ponuka nespĺňa vôbec dané kritérium a 10, že ho spĺňa aj v tej najväčšej možnej predstaviteľnej miere.  Použiť však možno aj stupnicu ako pri školskom známkovaní (1-5), prípadní iné jednoduché mierky. Udeľovať ponukám body podľa poradia v rebríčku (napr. 1 bod najlepšia ponuka a X bodov x-tá najlepšia ponuka podľa daného kritéria) vám skôr neodporúčam. Totiž tento druh ponuky neberie do úvahy rozličnosť vzdialenosti (čistá mzda 3000 EUR môže byť prvou ponukou, ale ak aj siedma ponuka má stále aspoň 2500 EUR, tak nie je veľmi fér, že má „až 7 bodov“, lebo 2500 nie je tak zásadne horšie ako 3000)

Aplikovaním tohto postupu sa vám podarí dopracovať k celkovému výslednému skóre jednotlivých ponúk a teda férovému posúdeniu alternatív. Ak vám vyjde prekvapivý víťaz, zamyslite sa, či ste boli k sebe úprimný ohľadne váhy jednotlivých kritérií. K ich prenastaveniu sa vždy dá vrátiť, avšak odolajte pokušeniu váhy umelo meniť, aby ste si potvrdili hypotézu o tom, ktorá ponuka je top. Skôr sa skúste zamyslieť, či ste neboli zaslepený len jedným z aspektov niektorej z ponúk. Mne osobne vyšla pomerne prekvapivo ako druhá najlepšia ponuka alternatíva, ktorú som najprv nepokladal za horúceho kandidáta. Naopak ponuka, ktorá ma veľmi lákala v reálnom porovnaní obstála až ako piata.

Či už k výberu alternatívy použijete intuíciu, alebo precíznejší rozhodovací postup pomocou vážených kritérií, prajem vám, aby niekoľko mesačné úsilie hľadania novej príležitosti vám prinieslo čo najlepšiu voľbu budúceho angažmá. Držím vám palce a neváhajte sa podeliť o svoje dojmy v diskusii k tomuto blogu, ak máte

Tým blogom sa uzatvára séria 5 blogov o hľadaní (a obsadzovaní manažérskych) dáta pozícií na vyspelejších trhoch. Ak ste prišli k tejto sérií až neskôr odporúčam vám postupne si prečítať prvý, druhý, tretí, štvrtýpiaty diel tejto série. Zároveň ak máte akúkoľvek pripomienku alebo otázku k týmto mojim skúsenostiam, napíšte mi prosím na info(zavináč)mocnedata.sk . Adresu uvádzam v tejto podobe pre vyhnutie sa spamu, ktorý chodí na emailové adresy zverejnené v plnej podobe v blogoch článkoch.


Publikované dňa 18. 9. 2017.